Dokończyć:
1.Przyjazd Tadeusza do Soplicowa
2.Przygodne spotkanie z nieznajomą
3.Oczekiwania Tadeusza podczas uczty.
4.Pojawienie się Telimeny
5.Flirt Tadeusza z Telimeną.
6.Spotkanie w ''światyni dumania''
7.Zaspany Tadeusz obudzony przez Zosie spostrzega pomyłkę.
8.Przedstawienie Tadeuszowi Zosi podczas uczty po polowaniu.
9.Tadeusz całkowicie uświadamia sobie pomyłkę.
10.Odejście Tadeusza po kłótni z Telimeną.
11.Tadusz w złości błąka się po okolicy i trafia do świątyni dumania.
12.Telimena w ''świątyni dumania'' walcząca z mrówkami.
13.Pomoc Tadeusza i chwilowe pogodzenie.
Zadanie Domowe .DOKOŃCZYĆ !

1

Odpowiedzi

2009-11-20T15:32:01+01:00
Podam Ci plan z całości bo nie bardzo się orjentuje w którym miejscu skończyłaś bo to takie masło maślane cały czas to samo.
1) Przyjazd Tadeusza do Soplicowa
2) Flirt z Telimeną
3) Opowieść Gerwazego o historii zamku Horeszków
4) Rozrywki gości i domowników Soplicowa : polowanie i grzybobranie
5) ZAuroczenia Tadeusza Zosią
6) Polowanie na niedźwiedzia. Tadeusz i Hrabia w niebezpieczeństwie, triumfalny koncert Wojskiego na rogu
7) Odaniewnie dawnego sporu między rodami - kłótnia Hrabiego z Sędzią
8) Gerwazy w zaścianku Dobrzyńskich - namowy do zajazdu na Soplicowo
9) Miłosne perypetie tadeusza i telimeny
10) Zajazd Gerwazego, Hrabiego i Dobrzyńskich na Soplicowo
11) Rosjanie w Soplicowie - aresztowanie szlachty z Dobrzynia
12) Bitwa. Ranny Jacek na łożu śmierci
13) Spowiedź Jacka Soplicy
14) Wojsko polskie w Sopicowie
15) Rehabilitacja Jacka
16) Zaręczyny Tadeusza i Zosi, koncert Jankiela, ostatni polonez.

1 5 1