Związek ......-potoczna nazwa Rosji od 1922r ( 9-liter)
Naród szczególnie prześladowany przez nazistów (5-liter)
Zwolennikami tego ustrju byli bolszewicy(8-liter)
Jedno z państw europejskich zagarniętych przez Niemcy (7-liter)
Przywódca ZSRR(6-liter)
Państwo europejskie,któremu zagrażały Niemcy i ZSRR(6-liter)
Własność........-zlikwidowana w Związku Radzieckim(8-liter)
Rozwiąż krzyżówkę
Dzięki

1

Odpowiedzi

2009-05-14T16:47:17+02:00
1-Radziecki
2-Żydzi
3-Komunizm
4-Francja
5-Stalin
6-Polska
7-Prywatna
3 4 3