Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji w każdym z podanych przedziałów

a)f(x)= x do kwadratu - 6x +3 w przedziale : A. <0;4> B. <1;6> C.<4;5>
D. <-2,0>

b)f(x)= -2x do kwadratu - 6x +3 w przedziale : A. <-3;0> B. <-2;1> C.<0,2>
D. <-4,2>

1

Odpowiedzi

2009-11-20T19:14:18+01:00
A) A) f(0)=0-0+3=3 f(4)=16-24+3=-5 f(p)=? p=(-b) : 2a , a=1, b=-6, c=3 więc p=6:2=3 p(3) =-6

Myślę, że poradzisz sobie z dalszymi przykładami :)