Odpowiedzi

2009-05-14T16:43:54+02:00
W ochronie różnorodności biologicznej w praktyce leśnej wzorcem naszych działań jest dążenie na ile to możliwe w wielofunkcyjnym lesie do utrzymywania lub odtwarzania metodami aktywnej hodowli i ochrony ekosystemów leśnych w całej swojej złożoności zbliżonej do lasów naturalnych.