Prosze o rozwiazanie tych zadan :)
Z góry dziękuje ;*


1..Obnizka ceny o 35% wynosila 105 zł. Ile wynosila cena tego towaru przed obnizka?


2..Cena pewnego towaru wynosila 250 zl. Cene te obnizono najpierw o 20% a potem o 30%.

a) ile wynosi cena tego towaru po obu obizkach
b) o ile % obnizono cene tego towaru


3

Odpowiedzi

2009-11-20T15:35:28+01:00
1.
105zł - 35%
x zł - 100%

x = 105zł * 100% / 35% = 300zł
-----------------------------
2.
a.
20/100 * 250 = 50zł
250 - 50 = 200zł - po pierwszej obniżce
30/100 * 200zł= 60zł
200 - 60 = 120zł - po drugiej obniżce

b.
120/250 * 100% = 48%
2009-11-20T15:54:14+01:00
1.
35% ----- 105
100% ---- x

....105 * 100%.......10500
x=----------------- =-----------= 300 [zł]
......35%...............35
Odp. Cena tego towary przed obniżką wynosiła 300 zł.

2.
a)
100% ---- 250 [zł[
20%---------x [zł]

.....20%*250......500
x=----------------=---------= 50 [zł] <---o tyle obniżono cenę towaru pierwszy raz
......100%..........10

250 - 50 = 200 [zł]<--cena po pierwszej obiżce

100%----200 [zł]
30%-----x[zł]

....30% * 200.......600
x=----------------=-------- = 60 [zł] <--o tyle obniżono cenę drugi raz
.....100%............10

200 - 60 = 140 [zł]

Odp. Cena po obu obniżkach wynosiła 140 zł.

b)
140/250 * 100% = 56 %

Odp. Cenę towaru obnizono o 56 % .
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T16:35:17+01:00
100%= 105zł - cena po obniżce
35%= obniżka
Obl. cenę przed obniżką

100%+35%= 135%
135%z 105zł
135%= 1,35
1,35x105= 141,75zł

Odp: Cena przed obniżką wynosi 141,75 zł.
1 5 1