Uzupełnij:
jednym z najważniejszych greckich świąt były ____________, poświęcone bogu urodzaju i winorośli- _______________. procesje, które odbywały się w trakcie uroczystości, z czasem przekształciły się w przedstawienia _______________. pierwszym aktorem został przewodnik ____________. w teatrze greckim mogli występowć wyłącznie _______________. antyczne spektakle opowiadały przede wszystkim historie o konfliktach _____________ i odważnych bohaterach. do najstarszych greckich poematów, które powstały ok. 8 w.p.n.e., należą ___________ i ____________. za ich autora uznaje się niewidomego poetę- __________. do cenionych przez greków dzedzin sztuki należały również malarstwo oraz ___________.

2

Odpowiedzi

2009-11-20T15:35:28+01:00
Jednym z najważniejszych greckich świąt były Dionizje, poświęcone bogu urodzaju i winorośli- Dionizosowi. procesje, które odbywały się w trakcie uroczystości, z czasem przekształciły się w przedstawienia teatralne. pierwszym aktorem został przewodnik koryfeusz. w teatrze greckim mogli występowć wyłącznie mężczyźni. antyczne spektakle opowiadały przede wszystkim historie o konfliktach ludzi i odważnych bohaterach. do najstarszych greckich poematów, które powstały ok. 8 w.p.n.e., należą ___________ i ____________. za ich autora uznaje się niewidomego poetę- __________. do cenionych przez greków dzedzin sztuki należały również malarstwo oraz rzeźbiarstwo.
54 3 54
2009-11-20T15:54:23+01:00
Jednym z najważniejszych greckich świąt były Wielkie Dionizje, poświęcone bogu urodzaju i winorośli- Dionizosowi . procesje, które odbywały się w trakcie uroczystości, z czasem przekształciły się w przedstawienia teatralne . pierwszym aktorem został przewodnik chóru męskiego . w teatrze greckim mogli występowć wyłącznie mężczyźni. antyczne spektakle opowiadały przede wszystkim historie o konfliktach bogów i odważnych bohaterach. do najstarszych greckich poematów, które powstały ok. 8 w.p.n.e., należą tragedia i komedia. za ich autora uznaje się niewidomego poetę- Sofoklesa . do cenionych przez greków dzedzin sztuki należały również malarstwo oraz rzeźbiarstwo.


104 4 104