Odpowiedzi

2009-11-20T15:56:46+01:00
W pierwszej zwrotce hymnu państwowego został użyty zaimek "my", gdyż Dąbrowski miał tu na myśli Naród Polski jako całość. Zaznacza, że Polska będzie żyła, póki żyć będą jej obywatele, czyli my. Polska będzie istnieć, dopóki nie umrze jej ostatni mieszkaniec.
5 5 5
2009-11-20T15:58:23+01:00
Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu zbiorowości ,do której sam należy - używa zaimków :"my" ,"nam",oraz 1 osoby l.mm.czasowników: "żyjemy", "obdierzemy","przejdziem","będziem"( dwie ostatnie formy są archaiczne).Za nadawcę możemy więc uzanać legionistów Dąbrowskiego,jednak z chwilą rozpowszechniania się pieśni,a póżniej uzysakania przez nią statusu hymnu norodowego,nadawcą staje się każdy ,kto ją śpiewa.Adresat wymieniony jest w refrenie, czyli powtarzającej sie zwrotce , jest nim generał Dąbrowski - twóra i wódz Legionów,który prowadzi polskiech żołnierzy do ojczyzny
2 1 2