Cześć mam do przetłumaczenia Tekst z Języka Angielskiego i BŁAGAM O POMOC ...!! Prosiła bym, żeby było w marę przetłumaczone. Napewno odznaczę kogoś za najlepszą pracę ^_^

"A QUESTION OF IMAGE"
Christina Ricci is not a typical film star. She doesn't like Hollywood - the parties or the people. She is happier to live on the East Coast of the USA. 'I love the people and the snow there', she says. Her ambition is not to be rich and famous but to be a good actress: 'I want to be an actress, not a star'. Christina always chooses interesting parts and often works in small, independent films.
Christina does not look like a typical glamorous celebrity. However, she is good-looking, with a round face and big eyes. She often plays the parts of strange or bad characters. In the Addans Family, Christian's first big sucess, she played the little girl, Wednesday. She never smiled and was horrible to her brother. in the Ice Strom, Christina was Wendy, an angry and unhappy teenager. She was Johnny Depp's girlfriend , Katrina, in the horror film, Sleepy Hollow, and she played a deperssed university student, Elizabeth Wurtzel, in Prozac Nation.
In real life, christina ids very different from her film image. 'I'm very normal', she says. She lives in New York with her boyfriend, Matthew, and her two cats, Virgil and Vert. She enjoys living a normal life. She liks watching TV, cooking and going out with friends.
Work is also a very important part of Christina's life. She has to travel a lot and works very hard when she is making a film. She also has to give a lot of interviews and go on television because she is a famous actress. Christina is a young person with a very bright future in front of her.

3

Odpowiedzi

2009-11-20T15:46:22+01:00
Christina Ricci nie jest typową gwiazdą filmową. Ona nie lubi hollywoodzki - przyjęcia albo ludzie. Ona jest szczęśliwsza przeżyć wybrzeże wschodnie USA. 'kocham ludzi i śnieg there', ona mówi. Jej ambicja ma nie być bogatą i sławną ale aby być dobrą aktorką: 'chcę być aktorką, nie star'. Christina zawsze wybiera interesujące części i często pracuje w małych, niezależnych filmach.
Christina nie wygląda jak typowa efektowna sława. Jednakże, ona jest przystojna, z okrągłą twarzą i dużymi oczami. Ona często gra części dziwnych albo kiepskich charakterów. W Addans Rodzina, chrześcijanina pierwszy duży sucess, zagrała dziewczynce, środa. Nigdy nie uśmiechnęła się i okropnie traktował jej brata. w Lodzie Strom, Christina była Wendy, zły i nieszczęśliwy nastolatek. Była Johnny Depp's dziewczyna, Katrina, w horrorze, Śpiące Wgłębienie, i zagrała deperssed student uniwersytecki, Elizabeth Wurtzel, w Prozac Nation.
W rzeczywistości, christina id bardzo inne niż jej obraz filmowy. 'jestem sam normal', ona mówi. Ona mieszka w Nowy Jork ze swoim chłopakiem, Mateusz, i jej dwa koty, Wergiliusz i Vert. Ona lubi prowadzić normalne życie. Ona liks oglądanie telewizji, gotowanie i chodzenie z przyjaciółmi. Praca jest również samą ważną częścią życia Christiny. Ona musi podróżować dużo i pracuje bardzo mocno gdy ona robi film. Ona również musi udzielić wielu wywiadów i idzie w telewizji ponieważ ona jest sławną aktorką. Christina jest młodą osobą z samą wspaniałą przyszłością przed nią.
2009-11-20T15:48:31+01:00
Christina Ricci nie jest typową gwiazdą filmową. Ona nie lubi Hollywood - strony lub osoby. Ona jest szczęśliwsza żyć na wschodnim wybrzeżu USA. Kocham ludzi i śnieg mówi. Jej ambicją jest być sławni i bogaci, ale za dobrą aktorką chcę być aktorką, a nie gwiazdą. Christina zawsze wybiera interesujące części i często pracuje w małych, niezależnych filmach.Christina nie wygląda jak typowa sławna czarujący. Jednak ona jest ładna, z okrągłą twarz i oczy duże. Często gra na części dziwne lub złe znaki. W Addans Rodzina, pierwszy wielki sukces chrześcijańskiego, zagrała dziewczynka, środa. Ona nigdy się nie uśmiechał i był straszny do brata. w lodzie Strom, Christina została Wendy, zły i nieszczęśliwy nastolatek. Była dziewczyna Johnny Depp Katrina, w horror, Sleepy Hollow, zagrała deperssed studentka, Elizabeth Wurtzel w Prozac Nation. W prawdziwym życiu, Christina ids bardzo różni się od jej obrazu filmowego. Jestem bardzo normalne mówi. Mieszka w Nowym Jorku ze swoim chłopakiem, Matthew i jej dwa koty, Wergiliusz, Vert. Ona cieszy się normalne życie. Ona liks oglądania telewizji, gotowania i wyjście z przyjaciółmi. Prowadzone są również bardzo istotnym elementem życia Christiny. Ona ma dużo podróżują i pracuje bardzo ciężko, kiedy robi film. Ona także ma dać dużo wywiadów i go w telewizji, bo jest znaną aktorką. Christina jest młoda osoba z sobą świetlaną przyszłość przed sobą.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T16:20:12+01:00
" PYTANIE OBRAZU"
Christina Ricci nie jest typową gwiazdą filmu. Ona nie lubi Hollywood - przyjęć albo ludzi. Ona jest szczęśliwsza, by wyżyć z Wschodniego Wybrzeża USA. ' Kocham ludzi i śnieg tam', ona mówi. Jej ambicja nie jest być bogata i sławna ale być dobrą aktorką: ' Chcę być aktorką, nie gwiezdny'. Christina zawsze wybiera interesujące części i często pracuje w małych, niezależnych filmach.
Christina nie wygląda jak typowa czarująca sława. Jednakże, ona jest przystojna, z okrągłą twarzą i dużymi oczyma. Ona często gra części dziwnych albo morowych charakterów. W Rodzinie Addans, pierwszym dużym sucess chrześcijanina, ona zagrała małą dziewczynę, w środę. Ona nigdy nie uśmiechnęła się i była okropna do jej brata. w Strom Lodu, Christina był Wendy, rozgniewanym i nieszczęśliwym nastolatkiem. Ona była dziewczyną Depp Faceta , Katrina, w horrorze, Senna Wydrąż i ona zagrała studenta uniwersytetu Deperssed
, Elizabeth Wurtzel, w Narodzie Prozac.
W prawdziwym życiu, christina jest bardzo innya niż jej obraz filmu. ' Jestem bardzo normalny', głosy jej. Ona żyje w Nowym Jorku z jej chłopakiem, Matthew i jej dwoma ciągnikami gąsienicowymi, Virgil i Vert. Ona cieszy się życiem normalnego życia. Ona lubi oglądać TV, gotowanie i wychodzący z przyjaciółmi.
Praca jest też bardzo ważną częścią życia Christina. Ona musi przejeździć dużo i pracuje bardzo mocno kiedy ona robi film. Ona też musi dać dużo wywiadów i idzie na telewizorze, ponieważ ona jest sławną aktorką. Christina jest młodą osobą z bardzo jasną przyszłością z przodu jej.

Mniej więcej tak to powinno być . Pozdrawiam :)
1 5 1