Prawda czy fałsz? Jesli fałsz prosze o poprawienie!!
-W reakcji acetylenu z chlorem tworzy się chlorek etylu?
-W reakcji spalania całkowitego jednej cząsteczki etynu powstają cztery cząsteczki wody i dwie cząsteczki tlenku węgla(IV).

1

Odpowiedzi

2012-08-21T11:38:00+02:00

a. W reakcji acetylenu z chlorem tworzy się chlorek etylu?

 

CH≡CH + Cl₂ ⇒ CH(Cl)=CH(Cl)

 

Jak wynika z reakcji w reakcji acetylenu z chlorem produktem jest 1,2-dichloroeten. W takim razie zdanie to jest fałszywe.

 

POPRAWNIE: W reakcji acetylenu z chlorem tworzy się 1,2-dichloroeten.

 

 

b. W reakcji spalania całkowitego jednej cząsteczki etynu powstają cztery cząsteczki wody i dwie cząsteczki tlenku węgla(IV).

 

2C₂H₂ + 5O₂ ⇒ 4CO₂ + 2H₂O

 

C₂H₂ + 2.5O₂ ⇒ 2CO₂ + H₂O

 

Jak wynika z reakcji w wyniku spalenia całkowitego jednej cząsteczki etynu powstają dwie cząsteczki tlenku węgla (IV) i cząsteczka wody. W takim razie zdanie jest fałszywe.

 

POPRAWNIE: W wyniku spalenia całkowitego jednej cząsteczki etynu powstają dwie cząsteczki tlenku węgla (IV) i cząsteczka wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)