Odpowiedzi

2009-11-20T15:53:24+01:00
Liście z pęcherzykami powietrza,aby mogły unosić się na powierzchni wody i korzenie,aby utwardzały roślinę do powierzchni ziemi.
Światło aby mógł zajść proces fotosyntezy.
4 5 4
2009-11-20T16:27:44+01:00
W jeziorze wyróżnia sie trzy główne strefy: przybrzeżną , czyli litoralną (litoral),
otwartej toni wodnej, czyli pelagiczną (pelagial), głębinową, czyli profundalną
(profundal).
Strefa przybrzezna jak sama nazwa mówi jest najblizej brzegu.
charakteryzuje się najlepszymi warunkami życia w wodach (dużo światła,
tlenu, mniejsze zasolenie). podatna jest na niestałość czynników środowiskowych,
przede wszystkim na dobową i sezonową zmienność oświetlenia i temperatury,
zlodzenie, w tej strefie powstaje największa ilość materii organicznej i zalega
największa ilość detrytusu, przez co podlega największym wahaniom stężenia tlenu.
W strefie przybrzeżnej mona wyrużnicz poszczególne strefy takie jak:
+strefę roślinności bagiennej,
+strefę roślin wynurzonych (np. trzciny),
+strefę roślin o liściach pływających (np.: lilii wodnych, grążela żółtego)
+strefę roślin zanurzonych (np.: rdestnicy, moczarki).
Przedstawicielami świata zwierząt strefy litoralnej są:
ryby,
jamochłony,
obleńce,
pierścienice,
szkarłupnie,
mszywioły,
mięczaki,
ślimaki,
skorupiaki,
małże,
gąbki,
robaki,
ramienionogi,
owady wodne (w jeziorach),
rafy (w morzach o średnich temperaturach powyżej 18°C).

Pelagial to strefa otwartej wody, zajmuje środkową część jeziora, otoczony jest dookoła strefą litoralną i leży ponad strefą głębinową. Warunki środowiskowe tej strefy zmieniają się znacznie wraz z głębokością. Powierzchniowe warstwy wody są dobrze oświetlone i dobrze natlenione i podlegają dobowym i sezonowym wahaniom temperatury oraz powodowanemu przez wiatr znacznemu falowaniu.

W miarę wzrostu głębokości światła przenika coraz mniej, przeważnie obniża się temperatura i zmniejsza się ilość tlenu, ale jednocześnie stają się mniejsze wahania temperatury, a woda w coraz słabszym stopniu podlega falowaniu ; oczywiście wzrasta ciśnienie.

Charakterystyczne cechy tej strefy to :+warunki zmienne w zależności od głębokości (światło, tlen, temperatura)

+falowanie
2 3 2