Odpowiedzi

2009-11-20T15:59:41+01:00
Transformacje Galileusza?
Dwa układy U i U' poruszające się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością v. Dla uproszczenia przyjmijmy, że ruch ten odbywa sie równolegle do osi OX.
Rozważmy punkt P o współrzędnych (x,y,z) w układzie U. Jeżeli punkt ten pozostaje w układzie U w spoczynku to jego współrzędne w układzie U' są dane następującymi wzorami:
x' = x -vt
y' = y
z' = z
t' = t

I zasada dynamiki Zasada bezwładnosci?
W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.


To 3 nie wiem jak odpowiedzieć ale myślę ze tak powinno być
czas w rożnych układach odniesienia
Czasy, jakie obserwujemy w różnych układach odniesienia ciał zależą jedynie od kąta nachylenia tych ciał.