Odpowiedzi

2009-11-20T16:02:57+01:00
Krew jest tkanką płynną w ciele człowieka, składa się z leukocytów - krwinek białych, erytrocytów - czerwonych i trombocytów - płytek krwi. Każde odpowiadają za co innego, np. erytrocyty, dzięki hemoglobinie w nich zawartej transportują tlen, leukocyty uczestniczą w niszczeniu bakterii, wirusów (odporność), a trombocyty uczestniczą w krzepnięciu krwi. Krew znajduje się w żyłach, układ żył (tętnic,...) nazywamy układem krwionośnym, gdzie rolę pompy pełni serce.
2009-11-20T16:15:56+01:00
Krew składa się z:
ERYTROCYTÓW, czyli krwinek czerwonych;
LEUKOCYTÓW, czyli kriwnek białych;
TROMBOCYTÓW, czyli płytki krwi;

A co do tego miejsca no to w żyłach i tętnicach ;P
2009-11-20T16:17:49+01:00
Lokalizacja krwi:
żyły,
układ żył
ogólniej w układzie krwionośnym

Krew stanowi tkankę łączną płynną. Zawiera:
Elementy upostaciowane, czyli elementy morfotyczne (jest ich mniej niż 50% objętości krwi) :

- krwinki czerwone ( erytrocyty, retikulocyty)
- krwinki białe ( leukocyty)
- płytki krwi ( trombocyty)
2. osocze – część płynna

FUNKCJE KRWI:

a)przenoszenie tlenu, niezbędnego do życia każdej komórki organizmu, z płuc b)do wszystkich tkanek i narządów (rolę tę pełnią erytrocyty)
c)przenoszenie dwutlenku węgla, powstającego jako uboczny produkt przemiany d)materii, z tkanek i narządów do płuc, w których zostaje wydalony z e)ogranizmu wraz z wydychanym powietrzem (rolę tę pełnią erytrocyty)
f)przenoszenie substancji odżywczych, mikroelementów i witamin wchłoniętych w jelicie do wszystkich tnakek i narządów (rolę tę pełnią białka osocza)
g)obrona organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi (dokonywana przez leukocyty)
h)hamowanie krwawienia, do którego dochodzi np. po zranieniu (z udziałem płytek krwi i osoczowych białek krzepnięcia).