1. Uzupelnij rownania reakcji:
a) calkowitego spalania propanu
.......+....O2--->..... .......+....H2O
b)niecalkowitego spalania butanu
....C4H10+..... .......---->....CO+....H2O
c)niecalkowitego spalania pentanu
.......+....+........---->....C+.... ......

2.Wyjasniej dlaczego w pomieszczeniach, w ktorych znajduja sie piece gazowe, powinien byc zapewniony staly doplyw powietrza i sprawnie dzialajaca wentylacja. Odpowiedz uzasadnij, piszac odpowiednie rownania reakcji.

3.Uloz wzor polstrukturalny propenu, napisz rownania reakcji tego weglowodoru z wodorem (a) i z chlorem (b) oraz nazwij produkty tych reakcji.
Wzor polstrukturalny propenu:
a)
b)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T16:14:52+01:00

1. Uzupelnij rownania reakcji:
a) calkowitego spalania propanu
C3H8+5O2--->3CO₂+4H2O
b)niecalkowitego spalania butanu(produkty to węgiel i woda)
2C4H10+5O₂---->8C+10H2O
c)niecalkowitego spalania pentanu
C5H12+3O₂+---->5C+6H₂O

2.Wyjasniej dlaczego w pomieszczeniach, w ktorych znajduja sie piece gazowe, powinien byc zapewniony staly doplyw powietrza i sprawnie dzialajaca wentylacja. Odpowiedz uzasadnij, piszac odpowiednie rownania reakcji.

W trakcie spalania metanu w niewystarczającej ilości tlenu powstaje czad - tlenek węgla (produkt półspalania metanu) i dlatego w pomieszczeniach, w ktorych znajduja sie piece gazowe, powinien być zapewniony staly doplyw powietrza i sprawnie działająca wentylacja. Czad to cichy i bezzapachowy zabójca.
2CH₄+ 3O₂--> 2CO+ 4H₂O

3.Uloz wzor polstrukturalny propenu, napisz rownania reakcji tego weglowodoru z wodorem (a) i z chlorem (b) oraz nazwij produkty tych reakcji.

Wzor polstrukturalny propenu: CH₂=CH-CH₃
a) CH₂=CH-CH₃+ H₂--> CH₃-CH₂-CH₃ propan
b) CH₂=CH-CH₃+ Cl₂--> CH₂Cl-CHCl-CH₃ 1,2-dichloropropan

26 4 26