Odpowiedzi

2009-05-14T17:16:49+02:00
A) różnica iloczynu liczb 2 i x oraz liczby 4
b) kwadrat liczby b
c) suma iloczynu liczb 5 i oraz iloczynu liczb 7 i c
d) iloraz sumy liczb a i b przez 2.
e) iloczyn liczby a oraz sumy liczb b i a
f) kwadrat różnicy liczb x i y
g) nie mogę odczytać tego przykładu
h) iloczyn liczby 4 i kwadratu liczby a