Odpowiedzi

2009-11-20T16:19:20+01:00
1.odcinek kończyny dolnej człowieka lub tylnej zwierzęcia, między stawem skokowym i kolanem
3. giemek, chłopiec
4. hełm bojowy w kształcie stożka, stanowiący część dawnej zbroi
5. 1. «tytuł książęcy władców niektórych państw arabskich; też: osoba nosząca ten tytuł»
«dowódca wojsk w krajach arabskich do VII w.; później: wielkorządca podbitej prowincji»
6. wieża meczetu, z której muezin zwołuje wiernych na modlitwę
7. «w islamie: osoba wzywająca z minaretu wszystkich wiernych pięć razy dziennie na modlitwę»
8. pochylać się lub opadać»

licze na naj .
a krzepko - pełen tężyzny»
2. «mocny»
42 3 42