Zad 1.
Dany jest wykres funkcji y=f(x) ( przechodzący przez punkty A(-4;-2); B(2;4); C(4;-3)).Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) zbiór argumentów: X=
b) zbiór wartości:Y=
c)f(x)>0 dla x∈
d) f(x)<0 dla x∈

Zad 2.
Podaj nierówność, którą spełniają współrzędne punktów A(0;4); B(-3;0)Pilne!
Bardzo dziękuję za pomoc!

1

Odpowiedzi

2009-11-20T18:02:17+01:00
Zbiór argumenów -4większy lub równy x mniejszy lub równy 4
zbiór wartosci -3 wiekszy lub rowny y mniejszy lub rowny 4


wiem tylko tyle......