Odpowiedzi

Dyfuzja polega na samoistnym rozprzestrzenianiu się cząsteczek danej substancjipo całym obszarze.Liczę na maxx!
230 4 230
Dyfuzja jest to samorzutne rozproszenie się cząsteczek czego przyczyną jest chaotyczne drżenie cząsteczek
195 4 195