Zadanie.1
Trzy kłody drewna zaczęły się staczać z góry. Pierwsza po 5s od startu rozpędziła się do prędkości 10m/s. Druga po 4 srozpędiła się do rędkości 6m/s.Trzecia osiągneła prędkość 6m/s dopiero po 10 s. Oblicz przyśpieszenie każdej kłody. ZADANIE MUSI BYĆ Z DANE SZUKANE :)))))

zadanie.2.
Oblicz przyśpieszenie w opisanej poniżej sytuacji.
a) Koń w czasie 5 s rozpędził się od prędkości 2m/s do 6m/s.
b) Rakieta kosmiczna w ciągu 10s od startu osiągneła prędkość 800m/s.
JAK SIĘ DA TO Z DANE SZUKANE

ZADANIE NA PONIEDZIAŁEK!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T16:54:12+01:00
Zad.1
Dane:
t₁=5s
v₁=10m/s
t₂=4s
v₂=6m/s
t₃=10s
v₃=6m/s

Szukane:
a₁=?
a₂=?
a₃=?

a₁=v₁/t₁
a₁=10/5=2m/s²
a₂=6/4=1,5m/s²
a₃=6/10=0,6m/s²

zad.2
a.)Dane:
t=5s
Δv=6-2=4m/s
Szukane:
a=?

a=v/t
a=4/5=0,8m/s²
b.)Dane:
t=10s
v=800m/s
Szukane:
a=?

a=v/t
a=800/10=80m/s²