1.Kulka, staczająca się po pochyłej szynie, porusza się z ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 3 m/s2. DługośĆ szyny wynosiła 1,5m. Jak długo kulka staczała się po szynie ? Jaką prędkośĆ uzyskała kulka na końcu szyny?

2. Piotrek, wracając do domu ze szkoły naliczył 1200 kroków w czasie 10 min. DługośĆ jednego kroku wynosiła średnio 60 cm. Oblicz:
a) drogę piotrka do szkoły
b) średnią wartośĆ prędkości.

Proszę aby były dane i szukane oraz rozwiązanie . :)

1

Odpowiedzi

2009-11-20T17:56:40+01:00
Zad 1
s - droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej = at²/2
v - prędkość = at
dane
s - droga = 1,5 m
a - przyspieszenie = 3 m/s²
t - czas staczania się kuliki ( wielkość szukana)
v - predkość końcowa (wielkość szukana)
s = at²/2
2s = at²
t² = 2s/a
t = √ z 2s/a = √ z 1,5 razy 2 /3 = √z 3/3 = 1 s - czas staczania
v = at = 3 razy 1 = 3 m/s - prędkość końcowa
zad 2
dane
k - ilość kroków = 1200
l - wielkość kroku = 60 cm
t - czas drogi = 10 min = 600 s
s - droga do szkoły (wielkość szukana)
v - prędkość ruchu (wielkość szukana)
s = kl = 1200 razy 60 cm = 72000 cm = 720 m - droga do szkoły
v = s/t = 720/600 = 1,2 m/s - prędkość Piotrka

7 3 7