1.Rozwiąż równania:
a]1-3x/4=-0,5
b]-2,6+3,4:1,7+¾×(-1⅓)
c]2y[3(y-1)-1]>3y(2y+1)-22
2.oblicz pole trójkąta prostokątnego którego przeciwprostokątna ma długość 13 cm a jedna z przyprostokątnych 5 cm
3.Karol i Adaś mają 24 gruszki, przy czym Adaś ma 2 razy mniej niż Karol. Ile gruszek ma każdy z nich
4.oblicz pole koła opisanego na kwadracie o boku 4 dm.
Pilne zadania potrzebne na już

3

Odpowiedzi

2009-11-20T16:50:24+01:00
A]1-3x/4=-0,5 \*4
1-3x=2
-3x=2-1
-3x=1\-3
x=-1/3

c]2y[3(y-1)-1]>3y(2y+1)-22
2y[3y-3 -1]>6y+3y -22
6y kwadrat -6y -2y-6y-3y>-22
6y kw -14y>-22
2009-11-20T17:00:23+01:00
1. a) 1-3x/4=-0,5 /*4
1-3x=-0,5*4
1-3x=-2
-3x=-2-1
-3x=-3 /:-3
x=1
b) w przykładzie brakuje znaku równości
c) 2y[3(y-1)-1]>3y(2y+1)-22
2y[3y-3-1]>6y²+3y - 22
2y[3y-4]>6y2+3y-22
6y²-8y>6y²+3y-22
6y²-8y-6y²-3y>-22
-11y>-22 /: -11
y<2
2. 5²+ x² = 13²
25 + x² = 169
x² = 169-25
x² = 144
x = √144
x=12
3. x- gruszki Karola
y-gruszki Adasia
x+y=24
y=x/2 /*2
x+y=24
2y=x
2y+y=24
2y=x
3y=24 /3
2y=x
y=8
2*8=16
x=16
Odp: Karol ma 16 gruszek, a Adaś 8.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T17:01:25+01:00
1.
a) 1-3x/4=-0,5 / *4
4 - 3x = -2
-3x = -6 / : (-3)
x = 2

b) -2,6 + 2 -1x
-x = 0,6
x = -0,6

c) 2y [3y - 3 - 1] > 6y² + 3y - 22
6y² - 6y - 2y > 6y² + 3y - 22
-11y > -22 / : (-11)
y < 2

2.
a² + b² = c²
x² + (5cm)² = (12cm)²
x² = 169cm² - 25cm²
x² = 144cm²
x = √144cm²
x = 12cm

P = 0,5 * a * h
P = 0,5 * 12cm * 5cm
P = 30cm²

3.
x - gruszki Karola 16
0,5x - gruszki Adasia 8
x + 0,5x = 24
1,5x = 24 / :1,5
x = 16

Odp.: Karol ma 16 gruszek, a Adaś 8.

4.
R(promień) = 0,5a√2
R = 0,5 * 4dm * √2
R = 2√2dm

P = πR²
P = 3,14 * (2√2dm)²
P = 3,14 * 8dm²
P = 25,12dm²