A) Pole kwadratu obliczamy mnożąc długości .P=........
b) Pole obliczmy mnożąc długość i szerokość.................P=.......
c) Pole trójkąta jest równe iloczynu …………………………… i wysokości padającej na tę podstawę... P=.......
d) Pole trapezu jest równe połowie iloczynu ………………. podstaw przez ………………….P=
e) Pole równoległoboku jest równe ……………… podstawy i ………………. padającej na tę podstawę. P=.......

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T16:47:39+01:00
A) Pole kwadratu obliczamy mnożąc długości .P=a*a
b) Pole obliczmy mnożąc długość i szerokość (pole czego?) P=a*b (?), jesli kwadrat to a²
c) Pole trójkąta jest równe iloczynu podstawy i wysokości padającej na tę podstawę... P=a*h/2
d) Pole trapezu jest równe połowie iloczynu długości podstaw przez wysokość.P=a+b*h/2
e) Pole równoległoboku jest równe iloczynowi podstawy i wysokości. padającej na tę podstawę. P=a*h
2009-11-20T16:50:38+01:00
Wzory:
a)P=a²
b)P=a*b
c)P=a*h/2
d)(a+b)*h/2
e)P=a*h
Brakujące słowa:
c)podstawy
d)sumy,wysokość
e)iloczynowi,wysokości
2009-11-20T16:51:41+01:00
A) Pole kwadratu obliczamy mnożąc długości .P=a²
b) Pole obliczmy mnożąc długość i szerokość prostokąta.P=a x b
c) Pole trójkąta jest równe iloczynu połowie podstawy i wysokości padającej na tę podstawę... P=¹/₂xaxh
d) Pole trapezu jest równe połowie iloczynu obu podstaw przez wysokość P=¹/₂(a+b)xh
e) Pole równoległoboku jest równe iloczynowi podstawy i wysokosci padającej na tę podstawę. P= a xh
2 4 2