Znajdź informacje na temat pojezierzy :

*położenie - w której części polski (zdjęcie, rysunek)
*ukształtowanie powierzchni i cechy ukształtowania
*rolnictwo, przemysł - co sie wydobywa, co się uprawia, hoduje itp.
*ciekawostki o regione - turystyka, sławni ludzie tam urodzeni, tradycje, historia, stroje ludowe(zdjęcia, rysunki), znane miasta


1

Odpowiedzi

2009-11-20T17:19:54+01:00
Pojezierza znajdują się bardziej w północno - zachodnio - wschodniej części Polski.
Pojezierze wielkopolskie:

dwie południkowo położone struktury – poznański przełom warty i położona bardziej na wschód rynna jezior gopłańskich

charakterystyczną cechą klimatu Pojezierza Wielkopolskiego są niskie opady (450-500 mm/rok).

w lasach nie występują buki, liczne występowanie gatunków stepowych. także w świecie zwierząt pojawiają się charakterystyczne dla tego biotopu gatunki jak drop.


Pojezierze Pomorskie:

położone jest w północno-zachodniej Polsce i sąsiaduje z Niziną Szczecińską od zachodu, Pobrzeżem Słowińskim od północy, Żuławami Wiślanymi od wschodu i Pojezierzem Wielkopolskim od południa.

stanowi 11% powierzchni Polski.

Pojezierze Mazurskie:

pojezierze obejmuje ciągi moren czołowych trzech głównych faz zlodowacenia bałtyckiego.

charakterystyczne:
zagłębienia bezodpływowe, kemy, ozy, w południowej części pola sandrowe. występują także liczne jeziora, które zajmują ok. 7% powierzchni tego pojezierza. liczba jezior o powierzchni powyżej 1 ha wynosi 2700.
6 3 6