Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T17:10:47+01:00
F=m*a
F - siła
m - masa
a - przyśpieszenia

a=(vk-vp)/t
vk - prędkość końcowa
vp - prędkość początkowa
t - czas

podstawiamy a=(vk-vp)/t do wzoru F=m*a
otrzymamy:
F=m*(vk-vp)/t
Podstawiamy dane:
F=80*(5-20)/10= -120N
5 4 5
2009-11-20T17:15:32+01:00
V₁=20m/s
V₂=5m/s
t=10s
F=?

a=Δv÷t=(20-5)÷10=1,5m/s²

F=ma
F=1,5×80=120N

Należy zadziałać siłą równą 120N
6 4 6