Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T17:28:26+01:00
PRZED 4 ROKIEM PRZED NASZA ERA.
genealogia Podane zostały dwie nieco różniąc się genealogie Jezusa, obie wywodzące go od Dawida. Marek podaje raczej symbolicznie liczbę 3 razy po 14 pokoleń, gdyż 14 jest w Biblii liczbą dawidową (Liczby w Biblii). Są też hipotezy, że jeden rodowód jest z linii Józefa, a drugi Maryi. Wydaje się jednak, że Maryja nie była potomkiem Dawida w prostej linii. (dokładniejsza genealogia)
koło 29 r. Narodziny Józefa w domu Jakuba z rodu Dawida
koło 18 r. Narodziny Maryi w rodzinie Joachima (potomka rodu kapłańskiego) i Anny. Maria jest pierwszą niewiastą po Ewie, która jest wolna od grzechu pierworodnego (Ewa go nabyła). Joachim nie pochodził od Dawida, stąd też Jezus nie jest biologicznym jego potomkiem. (Istnieje hipoteza, że jedna z genealogii przedstawia przodków Józefa, a druga Maryi. Heli byłby więc tradycyjnym Joachimem, co jest możliwe, bowiem Heli to zdrobnienie od Eliakim, co wydaje się tożsame z Joakim - Joachim)
ROK 4 PRZED N.E.
wczesna wiosna Zaręczyny Józefa i Maryi (zaślubiny). Zaręczyny były niemal tak ważne jak ślub i choć nakazana była wstrzemięźliwość, to dzieci poczęte w "domu teścia" w tym okresie uznawano jako prawne, o ile narzeczony nie posądził kobiety o wiarołomstwo. Narzeczeństwo mogło trwać nawet rok i dozwolone było wszystko oprócz wspólnego mieszkania (tzn. wspólnota majątkowa, prace itp.).
marzec Zwiastowanie Maryi przez archanioła Gabriela. Stworzenie Jezusa w łonie Maryi.
lato Trzy miesiąc posługiwania starszej krewnej Elżbiecie w górach w miasteczku Ain Karen, 5 km od Jerozolimy
lato Ślub Maryi i Józefa - wspólne zamieszkanie. Maryja i Józef do końca zachowują wstrzemięźliwość ("lecz nie zbliżał się do niej").
25 XII 4 r.
(między 7 a 1 r.) Narodzenie. Nastąpiło w jaskini koło Betlejem (nazwa oznacza Dom Chleba) być może 25 grudnia w czasie najkrótszej nocy w roku. Maryja rodziła bez bólów, co jest biologicznie możliwe, mając niewiele ponad 14 lat. Poprawiona data na 7 rok być może znów będzie musiała być przesunięta w myśl badań hebrajskich i anglosaksońskich aż na 2 rok. Całkowicie jednak nie do przyjęcia jest dzień 29 września, podany tylko przez Wacholdera, który opierał się błędnej dacie śmierci Heroda. Były również próby umieszczania narodzin w marcu, kwietniu, a nawet maju. Przyjmujemy rok 4 przed n. Chr., aby być zgodnym z tradycją, że Jezus miał 33 lata, gdy umarł na krzyżu. Data jest możliwa z uwagi na to, że spis mógł odbywać się w różnych regionach cesarstwa w różnym czasie, a Kwiryniusza można umieścić jako wielkorządcę Syrii w latach 4-1, kiedy jest biała plama w wiedzy historycznej.
ROK 3 PRZED N.E.
2 I Obrzezanie
3 II Obrzęd wykupienia pierworodnego (należącego do Boga). Należało złożyć baranka, a biedniejsi mogli zastąpić go parą synogarlic. Dokonuje się też oczyszczenie Maryi - jednak Łukasz pisze o "ICH" oczyszczeniu. Nie chodzi tutaj o oczyszczenie dziecka, czy Józefa. Byłoby to nie do pomyślenia wg Prawa. Łukasz zaznacza, że Maryja była czysta, a oczyszczenie dotyczy świata. Obrzęd wykupienia, jakkolwiek dopełniony, nie mógł odkupić samego Odkupiciela, dlatego ten fakt jest raczej przyjściem Mesjasza do swojej świątyni. Proroctwo Symeona - zwykłego biednego i pobożnego człowieka - który stwierdza nie tylko, że Jezus jest Zbawcą lecz Zbawieniem, światłem chwały i świętym. Są to najwyższe określenia przynależne jedynie Bogu Jahwe
luty Józef znajduje dom w Betlejem gdzie odwiedzają ich astrologowie (Betlejem jest 8 km od Jerozolimy)
luty Podróż na południe w kierunku Egiptu w celu uniknięcia prześladowań. Ucieczka trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, gdyż śmierć Heroda następuje niedługo po narodzeniu Jezusa. Tutaj historycy określają to bądź na 4 bądź na 1 rok przed n. Chr., co powoduje zaburzenie w datowaniu narodzin Jezusa.
między III a 2 poł. roku Powrót z ucieczki, osiedlenie w Nazarecie
1 r. przed do 28 po n. Chr. Ukryte życie w Nazarecie.
Jezus jest cieślą.
rodzina Jezusa Jezus ma licznych braci i siostry (kuzynów, słowo to nie było znane Żydom i zawsze używano słów "brat", "siostra"). Należą do nich Jakub i Józef synowie, Marii (chyba siostry Maryi) i Kleofasa (niekiedy uważanego za brata Józefa), Szymon (drugi biskup Jerozolimy) i Juda. Dalszym kuzynem jest też Jan Chrzciciel, syn Elżbiety, kuzynki Maryi. Jezus ma także kuzynki. Maryja "nie zna męża" i pozostaje Dziewicą. Potwierdza to relacja z pielgrzymki do Jerozolimy, w której, gdyby Maryja miała inne małe dzieci, byłoby to z pewnością wymienione.
ROK 8 N.E.
życie codzienne Do Maryi należały wszystkie prace domowe, a do Józef i Jezusa warsztatowe. Jezus uczy się czytać i jest cenionym lektorem. Maryja czytać ani pisać nie umie. Jest to zwykłe dzieciństwo, całkowicie zwyczajne, a jego uzdolnienia nie były nadludzkie. Swoją boską naturę dostrzegał nie bardziej, niż my swoją duszę. (zob. Życie codzienne Jezusa)
wiosna Coroczna pielgrzymka do Jerozolimy (140 km). Tydzień modlitw. Po pielgrzymce Jezus zostaje trzy dni w świątyni słuchając nauk.
między 8 a 28 r. Śmierć Józefa i przejęcie warsztatu przez Jezusa. Istnieje tradycja mówiąca, że stało się to, gdy Jezus miał 19 lat, czyli w roku 15 po n. Chr. Jezus często przebywa w Synagodze, ale sumiennie i rzetelnie prowadzi warsztat, borykając się z codziennymi problemami. Jest wysoki - 178 cm. Cechuje go prostota, otwartość, życzliwość, pismo rozumie trzeźwo i głęboko. Często modli się w odosobnieniu. (zob. Życie codzienne Jezusa)
ROK 28 N.E.
28 marca Chrzest w Jordanie.
marzec - kwiecień 40-dniowy post. Człowiek jest w stanie przeżyć długo bez jedzenia. Po 30 dniach traci dopiero do 15% masy ciała.
pocz. kwietnia Pierwsi Uczniowie Z otoczenia Jana Chrzciciela wybiera pierwszych uczniów, podróż do Kany (wesele), Kafarnaum, poczym do Nazaretu. Wypędzenie kupców ze świątyni.
28 IV-5 V Pierwsza pascha w Jerozolimie, spotkanie z Nikodemem.
maj Działalność chrzcielna w Judei.
pocz. czerwca Pojmanie Jana Chrzciciela, podróż przez Samarię (spotkanie przy studni) do Galilei podczas żniw, od Kafarnaum rozpoczyna misję w Galilei. Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego. uzdrowienie opętanego, teściowej Piotra, cudowny połów ryb, uzdrowienie paralityka.
czerwiec Oczyszczenie trędowatego, epizod z łuskaniem kłosów, powołanie Lewiego-Mateusza, człowiek o uschniętej ręce, wybór apostołów, kazanie na górze.
lipiec Setnik z Kafarnaum, Jan Chrzciciel posyła do Jezusa uczniów z zapytaniem, kim jest.
sierpień Wskrzeszenie syna wdowy.
listopad Przypowieść o Królestwie Bożym.
grudzień Uciszenie burzy na morzu, wskrzeszeni córki Jaira, kobieta chora na krwotok. Jezus zostaje wygnany z Nazaretu.
ROK 29 N.E.
luty Rozesłanie 12 apostołów
marzec Śmierć Jana chrzciciela
kwiecień Pierwsze rozmnożenie chleba. Chodzenie po wodzie.
czerwiec Jerozolima - uzdrowieni paralityka. Przejście przez Fenicję i Dekapol, drugie rozmnożenie chleba.
lipiec Cezarea Filipowa, wyznanie Piotra i obietnica Jezusa.
sierpień Przemienienie, pierwsza zapowiedź męki.
wrzesień Wyjście z Galilei do Judei.
13-20 X Podróż do Jerozolimy na święto Namiotów. Do krewnych przyłącza się 17.X.
październik-listopad Kobieta cudzołożna, ślepy od urodzenia, rozesłanie 72 uczniów, przypowieść o dobrym Samarytaninie. Powrót do Galilei
grudzień Podróż do Jerozolimy.
21-28 XII Bierze udział w święcie Poświęcenia Świątyni. Grozi mu ukamienowanie.
28 XII Pobyt w Betanii, Marta i Maria, Ojcze nasz.
ROK 30 N.E.
styczeń Podróż do Perei, przypowieść o zagubionej owcy i drachmie, syn marnotrawny.
luty Uzdrowienie dwóch trędowatych, "pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie".
poł. marca Budzące zgorszenie wskrzeszenie Łazarza. Podróż do Efraim (22 km od Jerozolimy), Jerycho i Jerozolima.
30 III (piątek) Udaje się do Betanii (zaproszenie do Szymona Faryzeusza), Uzdrowienie ślepych.
1 IV (sobota) Namaszczenie w Betanii (odliczanie dni kolejnych czasem różni się o 1 dzień).
2 IV (niedziela) Mesjański pochód.
3 IV (poniedziałek) Przeklęcie drzewa figowego, przypowieść o robotnikach w winnicy, którzy zabili Pana.
4 IV (wtorek) Drzewo figowe usycha, zapowiedź zburzenia Jerozolimy i Sądu Ostatecznego.
6 IV (czwartek) Spożycie Paschy, ustanowienie Eucharystii. Zatrzymanie w ogrodach Getsemanii. W domu Annasza rozpoczyna się proces.
7 IV (piątek) Skazanie przez Kajfasza wobec Sanchedrynu.
koło południa Skazanie przez Piłata.
koło g. 15.00 Śmierć Jezusa na krzyżu.
koło g. 18.00 Uzgodniony z Piłatem pośpieszny pochówek. Arcykapłani rozpoczynają święto Paschy.
8 IV (sobota) Pascha, wg reguł żydowskich życie zamiera.
9 IV (niedziela) O świcie Zmartwychwstanie, pierwsze ukazanie się niewiastom, Piotrowi, uczniom z Emaus, potem 10 apostołom bez Tomasza i Judasza.
16 IV (niedziela) Ukazanie się 11 apostołom.
17 IV (poniedziałek) Odejście do Galilei, tam kolejne objawienia.
18 V Wniebowstąpienie Jezusa
28 V Zesłanie Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica). Powołanie do życia Kościoła we wspólnocie 120 uczniów wraz z Maryją i Dwunastoma. Pierwsze chrzty.
2009-11-20T20:38:20+01:00
Ja Ci moge podac wydarzenia z zycia Jezusa:
1.Ofiarowanie Pana Jezusa w swiatyni 40-go dnia po narodzeniu.
2. Poklon Trzech Medrcow ze Wschodu.
3.Uciaczka do Egiptu przed gniewem Heroda
4.Pobyt w Nazarecie do 30-go roku zycia.
5.Chrzest w Jordanie z rak Jana Chrzciciela
6.3 lata publicznej dzialalnosci
7. powolanie 12 apostolow
8.ustanowienie Kosciola Swietego.
9.wybor sw.Piotra na swego nastepce
10. smierc na krzyzu na Gorze Kalwarii w Wielki Piatek o godz.15:00
11.Zmartwychwstanie trzeciego dnia po smierci w Wielka Niedziele
12.Wniebowstapienie 40-go dnia po zmartwychwstaniu z Gory Oliwnej.
Mam nadzieje ze troche pomoglam ;)