REAKCJE SYNTEZY, ANALIZY I WYMIANY

Zad.1. Mając do dyspozycji pierwiastki chemiczne: siarkę, tlen, wodór i sód, napisz słownie przebieg sześciu reakcji chemicznych.

1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________

WODÓR I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

Zad.1. Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty.

Substraty: siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi(II), sód, wapń.

Produkty: miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.

1

Odpowiedzi

2011-08-01T11:41:50+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
siarka + wodór = siarkowodór
tlen + wodór = tlenek wodoru
sód + wodór = wodorek sodu
tlen + sód = tlenek sodu
tlen + siarka = tlenek siarki
siarka + sód = siarczek sodu

2)
siarka + wodór = siarkowodór
chlor +wodór = chlorowodór
azot + wodór = amoniak
fosfor + wodór = fosoforowodór
tlen + wodór = woda
tlenek miedzi(II) + wodór = miedź + woda
sód + wodór = wodorek sodu
wapń + wodór = wodorek wapnia

2 3 2