Odpowiedzi

  • Zeta
  • Rozwiązujący
2009-11-20T17:22:54+01:00
Judaizm- Religia żydów, jest pierwszą wielką religią monoteistyczną. Jego początki śięgają II tyśiąclecia p.n.e.

Bibli mówi nam o miłośći do bliżniego. Aby traktować i szanować innych jak siebie samego. Żeby nie pozostawać obojętnym wobec innych ludzi.


Krótko ale na temat
6 3 6
2009-11-20T17:23:28+01:00
No Judaizm to religia monoteistyczna, Żydów. Wyznawcy są na całym świecie a najwięcej w Stanach Zjednoczonych i Izraelu..

Biblia to święta księga żydów i chrześcijan.. Jest to zbiór ksiąg spisanych w trzech językach:
- hebrajski
- aramejski
- grecki
Dzieli się Biblię na Nowy I Stary Testament
W Nowym Testamencie jest 27 ksiąg a w starym 46
4 4 4
2009-11-20T17:25:10+01:00
Biblia" jest jedna z najbardziej popularnych ksiąg świata. Jest również podstawą wielu religii, między innymi chrześcijaństwa. Biblia jest księgą Bosko-ludzką Niewątpliwie Biblia, jako jedna z niewielu jest księgą o charakterze zarówno teologicznym jak i antropologicznym. Opisuję ona bowiem współgranie ze sobą historii w wymiarze wertykalnym (kronos) z tą o wymiarze horyzontalnym (kairos). Kronos to bowiem słowo odpowiadające czasowi ludzkiemu, w którym zawiera się sama tylko historia ludzka, Kairos natomiast jest odpowiednikiem działania Bożego zachodzącego i ingerującego w ludzkie dzieje i losy. Aby wyrazić się jaśniej nazwą kronos określamy same tylko dzieje Narodu Wybranego, zaś nazwą kairos wskazujemy na nadzwyczajne Boskie interwencje w jego życie.. To właśnie Nowy Testament jest obrazem zbawczej misji Jezusa Chrystusa, owym kolejnym przejawem kairos które podejmuje Bóg pragnący zbawić człowieka. Jak wiadomo Biblia jest zbiorem ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament jest podstawą judaizmu oraz chrześcijaństwa. Nowy - tylko chrześcijaństwa. Biblia jest księgą Bosko-ludzką jeszcze z innych powodów. Bóg przyczynił się do powstania Biblii w tym celu aby objawić człowiekowi swój plan zbawienia. Biblię napisano także po to by wyjaśnić ludziom swe wieczne prawa. Dla chrześcijanina najważniejszym autorytetem w kwestii zbawienia jest Pismo Święte.
Nie da się zaprzeczyć że Pismo Święte w działalności groźnych sekt usypia czujność. Chodzi tu o to że żaden człowiek, który powołuje się na Pismo jednocześnie nie może być odebrany jako ten, który ma złe zamiary. Nie można również zapominać o fakcie że sekty a na ich czele świadkowie Jehowy używają ogromną liczbę cytatów "na każdą okazję" dla udowodnienia swoich tez.

Zadaniem biblii jest rzetelne i przejrzyste przedstawienie najnowszego stanu badań naukowych nad Biblią i usystematyzowanie najważniejszych wiadomości na jej temat. Ta prezentacja została umiejętnie dostosowana do potrzeb i oczekiwań ludzi wierzących, a także wszystkich osób zainteresowanych Pismem Świętym jako fundamentem tradycji judeochrześcijańskiej.

Ukazując nam prawdziwy sens istnienia każdego z nas naszych cierpień. Pochwala takie wartości jak uczciwość, współczucie, miłość. Pomaga człowiekowi wybrać właściwa drogę i dokonać właściwych wyborów.

5 4 5