Zad 1
Montaż drzwi kosztował 200zł, a montaż okna 80zł. po roku koszt montażu drzwi wzrusł o 8 % a koszt montażu okna zmalał o 6%. Oblicz o ile procent zmienił się łączny koszt montażu obu elementów.

zad 2
Dla jakich przedziałów wartość m część wspólna przedziałów (-nieskończoności;4> i <2-m; +nieskończoności) jest zbiorem niepustym?

zad3
Zapisz wyrażenie 2Ix+6I- IxI+Ix-6I w naprostrzej postaci, jeżeli wiadomo, że xє<0;6).

zad 4
Dane są zbiory : A={xєR: 2x-4<0}, B={xєR:-3<=12}, C=<0;6>
a) zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B oraz zapisz je w postaci przedziału
b) wyznacz zbiory: A∩B, A/B, (A U C)∩B

zad5
zapisz podane liczby bez znaku wartości bezwzględnej√
I2-2√3I; I1⅔I; I-4I; I-3Pi+12I; I√6-2√2I

zad 6
wykarz że
√7-1/√2=√4-√7
cztery minus pierwiastek z siedmiu są pod wspólnym pierwiastkiem^

3

Odpowiedzi

2009-11-20T17:44:03+01:00
Zadanie1
200zł*8%=200*0,08=16zł (o tyle podrożała wymiana drzwi)
200+16=216zł (obecna cena wymiany drzwi)
80zł*6%=80*0,06=4,8 zł(tyle potaniała wymiana okna)
80-4,8=75,2zł (obecna cena wymiany okna)
200+80=280zł
216+75,2=291zł
291-280=11
(11:280)*100%≈4%
Odp.: Łączny koszt montażu obu elementów zmienił się o 4%.
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T17:53:59+01:00
200-100% 80-100%
x -8% x-6%
100x-1600/100 100x-480/100
x-16 x-4,8zł
200+16=216zł za montaż drzwi. 80-4,80=75,20zł za montaż drzwi
291,2-100%
280-x
291.2x-28000/291.2
x-4%
4 5 4
2009-11-20T22:04:46+01:00
200x 8%=16 zł+200 = 216 zł
80 zł x 6% =4,80 zł 80-4,80= 75,20 zł
200 +80=280 zł przed podwyżką
216+75,20 = 291,20 zł po zmianach cen
291,20:280= 4 % zmienił sie laczny koszt montażu