Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T17:35:24+01:00
Ustrój społeczny i polityczny Słowian. Słowianie byli rolnikami – szukali przede wszystkim ziemi uprawnej.
Połowę I tys. n.e. uważa się za okres przejścia
większości Słowian do rolnictwa ornego. Ustrój był zróżnicowany. Dużą rolę odgrywała organizacja rodowa, ale zaczynała ją zastępować terytorialna organizacja sąsiedzka, zwana okoliną, żupą lub opolem. Organizacja ta dzieliła ziemię, sprawowała nadzór nad jej uprawą, rozwiązywała spory, organizowała obronę przed wrogiem, reprezentowała wspólne interesy swych przedstawicieli na zewnątrz. Podstawową jednostką polityczną było plemię, stanowiące związek kilkunastu lub kilkudziesięciu opoli, oparty na wspólnym pochodzeniu, wspólnym terytorium i wspólnych interesach wobec plemion sąsiednich. Decyzje o polityce plemienia zapadały na wiecu, wiec wybierał też władze plemienne, a także księcia, wodza, sędziego i kapłana w jednej osobie. Religia – czcili siły przyrody. W VII-VIII wieku ekspansja słowiańska osiągnęła swe apogeum.
1 5 1
2009-11-20T18:24:07+01:00

Ustrój społeczny i polityczny Słowian. Słowianie byli rolnikami – szukali przede wszystkim ziemi uprawnej. Połowę I tys.
n.e. uważa się za okres przejścia większości Słowian do rolnictwa ornego. Ustrój był zróżnicowany. Dużą rolę odgrywała organizacja rodowa, ale zaczynała ją zastępować terytorialna organizacja sąsiedzka, zwana okoliną, żupą lub opolem. Organizacja ta dzieliła ziemię, sprawowała nadzór nad jej uprawą, rozwiązywała spory, organizowała obronę przed wrogiem, reprezentowała wspólne interesy swych przedstawicieli na zewnątrz. Podstawową jednostką polityczną było plemię, stanowiące związek kilkunastu lub kilkudziesięciu opoli, oparty na wspólnym pochodzeniu, wspólnym terytorium i wspólnych interesach wobec plemion sąsiednich. Decyzje o polityce plemienia zapadały na wiecu, wiec wybierał też władze plemienne, a także księcia, wodza, sędziego i kapłana w jednej osobie. Religia – czcili siły przyrody. W VII-VIII wieku ekspansja słowiańska osiągnęła swe apogeum.
1 1 1