Na czym polega roznic miedzy mowa zalezna a niezależna .Podaj przyklady .


mowa zależna - ........................................................................
..........................................................................
............................................................................
...................................

mowa niezalezna - ..................................................................
..............................................................
...............................

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T17:32:44+01:00
Mowa niezależna polega na przytaczaniu cudzych słów w formie nie zmienionej, tak jak je dana osoba wypowiedziała." Co za tym idzie słowa bohatera przytoczone są w pierwszej osobie, narrator ogranicza się więc jedynie do wprowadzenia monologu.
Mowa pozornie zależna jest czymś pośrednim między mową zależną a niezależną. Nie posiada zaimków: ja, ty, my, wy i czasowników pierwszej osoby - tym różni się od niezależnej. Nie ma też formy zdania podrzędnego charakterystycznej dla mowy zależnej
2 5 2
2009-11-20T17:36:24+01:00
Mowa niezależna jest to dosłowne przytoczenie wypowiedzi czyjejś lub własnej, np.: Basia zapytała: "Pożyczysz mi słownik?"
Odpowiedziałem: "Pożyczę".
Mowa niezależna wymaga użycia dwóch niepowiązanych ze sobą składniowo wypowiedzi zdania wprowadzającego i zdania wprowadzanego. Zdanie wprowadzające, którego orzeczeniem jest najczęściej czasownik oznaczający mówienie(np.: rzec), wyjaśnia kto wypowiada przytoczone słowa.
Zdanie wporwadzane jest przytoczeniem czyichś słów w ich dosłownym brzmieniu.

Mowa zależna jest to przytoczenie czyjejś lub własnej wypowiedzi niedosłownie, lecz w postaci zdania podrzędnego dopełnienienowego.
Np:
Basia zapytała, czy pożyczę jej słownik.
Odpowiedziałem, że pożyczę.
2 3 2
2009-11-20T17:38:34+01:00
Mowa niezależna polega na tym, że przytaczamy dokładne słowa jakiejś osoby, np. Ania powiedziała: "Jutro pójdę do kina".
Mowa zależna polega na tym, że zmieniamy wypowiedz innej osoby, np. Ania powiedziała, że jutro pójdzie do kina.
5 5 5