Odpowiedzi

2009-11-20T17:42:50+01:00
Działanie człowieka:
- wycinka lasów
- niszczenie wydm
- usuwanie śródpolnych skupisk drzew

czynniki naturalne
- silne prądy wody
- powodzie
- silne wiatry
5 4 5
2009-11-20T17:44:54+01:00
Czynniki naturalne:
deszcz, wiatr, rzeki, prądy morskie,
Czynniki antropogeniczne:
nawożenie pól sztucznymi nawozami, tworzenie śmietnisk w niedozwolonych miejscach, budowanie fabryk zanieczyszczających glebę poprzez wylewanie ścieków, wycinanie drzew
2 4 2
2009-11-20T17:45:52+01:00
NATURALNE
-kwaśne deszcze

CZŁOWIEK:
-zadużo nawożenia
-nawozy sztuczne
-częsta orka
5 1 5