Odpowiedzi

2009-11-20T17:52:58+01:00
Komentarz: Po zawarciu traktatu brzeskiego w 1435 r. między Polską a zakonem krzyżackim coraz silniejsza stawała się opozycja stanów pruskich, które dążyły do zawarcia ściślejszego, organizacyjnego związku dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony przez nadużyciami urzędników krzyżackich. Z inspiracji rycerstwa chełmińskiego na zjeździe w Elblągu 22 II 1440 r. podjęto decyzję o zawarciu wspólnego związku ziem i miast pruskich. Jednak dopiero na zjeździe w Kwidzynie 14 III 1440 r. doszło formalnie do utworzenia Związku Pruskiego.

polska odzyskała pomorze
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T17:53:39+01:00
---> W marcu 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus (tzn. wcielenia) Prus do Korony, obiecując mieszkańcom nowo przyłączonych ziem szerokie przywileje polityczne i gospodarcze. ;)
-----> pomyliłaś się ! w 1466roku był II pokój toruński po 13 latach wojny Polski z Krzyżakami. Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińską i michałowską, uzyskała Malbork, Elbląg i Warmię. Te ziemie nazywano Prusami Królewskimi. Natomiast państwo Krzyżaków zamknięte w granicach Prus Zakonnych,ze stolicą w Królewcu,stało się lennem Polski ;)))
mam nadzieję, że pomogłam ;) ;*