Odpowiedzi

2009-11-20T17:53:56+01:00
1.
Zagrożenia to powstawanie fabryk i toksycznych odpadów.
2.
Na rozwój rolnictwa wpływa dobre nawożenie ziemi.
3.
Na ziemi są gorsze warunki niż kilkanaście lat temu poprzez zanieczyszczenia które wpływają na śmierć ludności.
2009-11-20T17:56:50+01:00
1.W dzisiejszym świecie jest bardzo dużo zagrożeń. Głównie my sami je powodujemy... Na przykład gdybyśmy zamienili samochody na rowery, środowisko byłoby czystsze. Gdybyśmy nie śmiecili itd. Niestety jest bardzo mało osób z wyobraźnią - ludzie zachowują się jak zwierzęta. Mają wszystko totalnie w nosie. Kto się martwi co będzie za 100 lat? A może właśnie przez Ciebie Ziemia zginie za 100 lat!
2. Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa:
a) przyrodnicze
- gleby
- klimat
- rzeźba terenu
- szerokość geograficzna
- wody powierzchniowe

b) pozaprzyrodnicze
- opłacalność produkcji
- mechanizacja
- polityka rolna rządu
- eksport/import
- chemizacja (nawozy sztuczne)
- struktura wielkości gospodarstw
- struktura wieku i płci i wykształcenie rolników
- rozwój przemysłu spożywczego (odbiorca rolnika)
3. Najwięcej ludzi zamieszkuje Azję - 60,6%, a Europę tylko 11,4 % .
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T18:22:47+01:00
Zad1:
ochrona:
-zachowanie środowiska w niezmienionym stanie
-usuwanie ze środowiska substancji toksycznych
-planowanie działalności gospodarczej
-zbiórki oczyszczania świata
zagrożenia:
-zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
-zanieczyszczenia wód
-degradacja gleb
-zagrożenie promieniowaniem

Zad2.
a)przyrodnicze:
-gleby
-klimat
-rzeźba terenu
-wody w glebie
-wody powierzchniowe
b)poza przyrodnicze:
-mechanizacja
-opłacalność produkcji
-struktura wielkości i własności gospodarstw
-chemizacja
-powierzchnia gruntów ornych

Zad3.
Największa liczba ludności występuje we wschodniej części Azji- Chiny, Tajwan, Hongkong, Japonia, Korea, czyli 1,5 mld ludzi. Drugim pod względem zaludnienia obszarem jest południowa część Azji -od Pakistanu przez Napal, Bangladesz po Sri Lankę. Obszar ten zamieszkuje 1,25 mld. ludzi- 31% ogólnej populacji.

A o Europie nie wiem :)
Sorry :)

Pozdrowienia :)