Odpowiedzi

2009-11-20T18:06:25+01:00
1. Nauczyciel wzywa ucznia do odpytywania.
2. Bernard wymienia swoje ulubione utwory.
3. Sztetter pyta ucznia z życiorysu Mickiewicza.
4. Zygier szczegółowo recytuje po rosyjsku wiedzę na temat poety.
5. Bernard demonstruje napad podchorązych na Belweder.
6. Recytuje tekst wbrew sprzeciwu nauczyciela.
7. Obudzenie w klasie przynależności do narodu polskiego.
8 4 8