Podczas mroźnej zimy uczniowie planowali urządzić lodowisko na boisku szkolnym. Ma ono kształt prostokąta o wymiarach 24m i 35m.
Na każdy metr kwadratowy boiska uczniowie planowali wylać 40l wody. Woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000l. Ile kursów może najmniej zrobić cysterna.
Proszę o odpowiedź najlepiej dzisiaj!

3

Odpowiedzi

2009-11-20T18:06:48+01:00
P boiska=24×35=840m²
840×40=33600l
33600÷5000=6,72
Odp.: Trzeba przywieść 7 cystern wody
2009-11-20T18:14:33+01:00
Na początku obliczamy POLE tego boiska według wzoru na pole prostokąta: P = a * b gdzie a i b to boki prostokąta tak więc:

P= 24 * 35 = 840[m²]

Następnie jeżeli uczniowie planowali na 1 m² 40l to oby obliczyć ile wylali na 840m² wystarczy pomnoży:

840 * 40 = 33600 [ l ] tyle potrzebują wody aby obliczyc ile kursów musi wykonać cysterna czeba podzielicz ilość potrzebnej wody przez pojemność cysterny tak więc
33600/5000 = 6,72 to oznacz ze musi kursować 7 razy. 6 razy będzie pełna na ostatni raz przywiezie 72% swojej pojemności.

Odp. Cysterna musi wykonać 7 kursów.
2009-11-20T18:36:30+01:00
24*35=840m <kwadratowego>
40 * 840 = 33600
33600:5000=6,72
6,72 w przybliżeniu to 7
Odp: Cyserna może zrobić najmniej 7 kursów