Morze czarne- zasolenie 18 promili
morze bałtyckie- zasolenie 8 promili
morze śródziemne- zasolenie 38 promili
morze czerwone- zasolenie 40 promili
________________
a)Ile jest soli w 20 kg wody z bałtyku, a ile w tej samej ilości wody z morza śródziemnego?


b) czy w 15 kg wody z morza czerwonego jest więcej czy mniej niż 0,5 kg?


c)Ile trzeba wziąć wody z morza czarnego, aby po jej odparowaniu otrzymać 5,4 kg soli?


d)wyraź w procentach i promilach, jakie byłoby zasolenie wody otrzymanej po zmieszaniu 5 kg wody z bałtyku z 5 kg wody z morz czerwonego


PROSZĘ PISAĆ CAŁE DZIAŁANIA!!!


2

Odpowiedzi

2009-11-20T18:47:04+01:00
/kreska ułamkowa
a)Ile jest soli w 20 kg wody z Bałtyku, a ile w tej samej ilości wody z morza śródziemnego?
20kg × 8/1000=4/25kg=16/100=0,16kg
38promili z 20kg=38/1000 × 20=38/50=0.76kg
b) czy w 15 kg wody z morza czerwonego jest więcej czy mniej niż 0,5 kg?
40 promili z 15 kg= 40/1000 × 15 = 3/5=0.6
odp to więcej
c)Ile trzeba wziąć wody z morza czarnego, aby po jej odparowaniu otrzymać 5,4 kg soli?
5,4 kg : 18 promili = 5,4 kg: 0,018=5400 : 18 = 300
d)wyraź w procentach
i promilach, jakie byłoby zasolenie wody otrzymanej po zmieszaniu 5 kg wody z Bałtyku z 5 kg wody z morz czerwonego
8 promili z 5+ 40 promili z 5=8/1000 × 5 + 40/1000 ×5=x promili z 10 0,04 +0,2 = =x promili z 10
0.24=x promili z 10
x promili = 0,24

12 3 12
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T22:40:25+01:00
A)
Morze Bałtyckie: 20kg * 8 / 1000 = 0,16kg
Morze Śródziemne: 20kg * 38 / 1000 = 0,76kg
odp: W 20kg wody z Morza Bałtyckiego jest 0,16kg soli, a w tej samej ilości wody z Morza Śródziemnego jest 0,76kg soli.

b)
15kg * 40 / 1000 = 0,6kg
odp: W 15kg wody z Morza Czerwonego jest więcej niż 0,5kg soli.

c)
x - szukana liczba
x * 18 / 1000 = 5,4kg
18x = 5400kg
x = 300kg
odp: Należy wziąć 300kg wody.

d)
zaw. soli w 5kg wody z Morza Bałtyckiego: 5 * 8 / 1000 = 0,04kg
zaw. soli w 5kg wody z Morza Czerwonego: 5 * 40 / 1000 = 0,2kg
ilość soli po zmieszaniu wód: 0,2 + 0,04 = 0,24kg
p - szukany procent
10 * p / 100 = 0,24
10p = 24
p = 2,4
2,4% = 24promili
odp: Po zmieszaniu tych wód zasolenie by było równe 2,4%, czyli 24 promili.
20 4 20