Odpowiedzi

2009-11-21T03:28:30+01:00
Skoro ruchem jednostajnym to składowa ciężaru (mg) równoległa do równi Fr równoważy siłę tarcia T = siła nacisku N * współczynnik tarcia kinetycznego k. Nacisk to druga składowa ciężaru prostopadła do równi.

Fr = mg sin(alfa)

N = mg cos(alfa)

Fr = T = k*N

mg sin(alfa) = k mg cos (alfa)

k = sin (alfa) / cos (alfa) = tg (alfa)

k = tg (30 stopni) = pierwiastek(3)/3