Odpowiedzi

2009-11-20T18:53:15+01:00
Stężenie molowe = n / V

n - liczba moli, V - gęstość roztworu

Policzymy liczbę moli subst. rozpuszczonej (masa molowa Na2SO4 = 142 g):

1 mol Na2SO4-------------------------------------142 g Na2SO4
x (moli Na2SO4)---------------------------------18 g Na2SO4

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x ≈ 0,13 mola Na2SO4.

Teraz policzymy masę roztworu (masa soli + masa wody):

18 g soli + 82 g wody = 100 g

Teraz policzymy objętość roztworu wiedząc, że jego gęstość d = 1,08 g / cm3,
czyli 1 080 g / dm3:

1 080 g roztworu----------------------------1 dm3 roztworu
100 g roztworu-------------------------------x (dm3 roztworu)

x ≈ 0, 093 dm3 roztworu

Podstawiamy do wzorku na Cm (stężenie molowe):

0,13 mola / 0,093 dm3 ≈ 1,4 mol / dm3

Pozdro))

2009-11-20T20:37:07+01:00
Masa molowa Na2SO4= 142 g/mol

18g Na2SO4 to jest: 18/142 = 0,1267 moli soli

82 cm3 wody mają masę 82g,

czyli cały roztwór ma masę 82+18g=100g

d = m/V, czyli V=m/d

V=100/1,08

V=92,59 cm3, czyli 0,09259 dm3

Cm = n/V

Cm = 0,1267 moli / 0,09259 dm3

Cm = 1,36839 mol/dm3