Zad1
Cena pewnego towaru wynosi 245zł.Jaka była cena tego towru po podwyżce o 10%.
Zad.2
Bilet do kina dla dorosłych kosztuje 28zł.Cena biletu dla dziecka jest o 15% niższa..Ile trzeba zapłacić za bilety dla rodziny 5osobowej?
Zad3
Ania wpłaciła do banku 2500zł.Roczne oprocentowanie wynosi 12%.Oblicz ile odsetek otrzyma po: a) 1 roku b)2 latach
Zad 4
Do 28g czystego złota dodano 7g miedzi .Jaka jest próba otrzymanego stopu?
Zad 5 |Po podwyżce o 10% towar kosztuje 36zł.Jaka była cena tego towaru przed podwyżka ?
Zad 6
70% ludzi zatrudnionych w fabryce stanowią osoby poniżej piędziesiatego roku życia,a 75osób przekroczyło już ten wiek .Ilu pracowników zatrudniła fabryka ?
Zad 7
W teście było 50 pytań .Uczeń odpowiedział poprawnie na 40 pytań.Ile procentu testu wykonał ?
Zad 8|
Zarobek pracownika wraz z 25%premią wyniósł 3000.Ile złotych premii otrzymał pracownik ?
Zad9
Ile procent soli znajduje sie w roztworze otrzymanym z 50g soli i 150g wody ?

dziękuje za odpowiedzi z góry ;)

3

Odpowiedzi

2009-11-20T19:09:34+01:00
Zad.1.

245+(245*1/10)= 245+24,5=269,5
Odp. Cena towaru po podwyżce wynosi 269,5 zł.

Zad.2.

przyjmuje układ 2 rodziców 3 dzieci.
2*28=56
28*15/100=4,2 28-4,2=23,8
23,8*3=71,4
74,1+56=130,1
Odp. Trzeba zapłacić 130,1 zł.

Zad3
a)
(2500*12/100)+2500=2800
b)
2800*12/100=336 2800+336=3136

Zad 4

7/28*100%=25%
To jest procentowy udział miedzi w tym stopie bo nie wiem jak się liczy próbę

Zad 5

x+(x*10%)=36
1,1x=36
11x=360 /:11
x=ok.32,73 zł

Zad 6

100%-70%=30%
30%=75
10%=25
100%=250 pracowników

Zad 7

40:50=4/5
4/5*100%=80%

Zad 8

25%=1/4
3000*0,25=750 podwyżka

Zad9

150+50=200
50/200*100%=25%


4 3 4
2009-11-20T19:13:30+01:00
1)245*10%=24,5
245+24,50=269,50
Odp.:269,50
2)28*15%=4,20
28-4,20=23,80
2*28+3*23,80=56+71,40=127,40
Odp.: 127,40
3)
a)2500*12%=300
2500+300=2800
odp.:2800
b)2500*12%=300
2500+300=2800
2800*12%=336
2800+336=3136
odp.:3136

4)
7/28=1/4=25%
odp.: 25%
1 4 1
2009-11-20T19:21:02+01:00
Zad 1
100% - 245 /;10
10% - 24,5
245+ 24,5 = 269,5 zł Chyba :D

zad. 5
100% - 36
10% - 3,6
36 - 3,6 = 32,4 zł

zad 8.
3000-100%
300-10%
150-5%
300+300+150= 750 zł 750 zł - premii dostał pracownik

zad 7.
100%- 50
20%- 10
100%- 20% = 80 % uczeń wykonał 80% testy

zad.3
a) 100%-2500
10% -250
1%- 25
2%- 50 za 1 rok dostanie 300 zł odsetek
12%- 300 zł

b)nie jestem pewna ale chyba tak trzeba to zrobić :
2500+300=2800
100%- 2800
1%- 28
2%-56
10% - 280 po 2 latach dostanie 336 zł
12%- 336
4 2 4