1)Samochód który poruszał się początkowo z prędkością 10m/s zwiększył swoją prędkość do wartości 20m/s. Przebył w tym czasie drogę 300m. Oblicz czas ruchu i przyspieszenie.

2) Czas hamowania samochodu jest równa 2.5 s, a droga hamowania wynosi 12m. Oblicz początkową szybkość auta i średnią siłę hamowania, jeżeli masa obciążonego samochodu jest równa 5t. Załóż, ze ruch samochodu jest ruchem jednostajnie opóźnionym.

3) Oblicz wartość I prędkości kosmicznej satelity Ziemi krążącego na wysokości 3600km. Brakujących danych poszukaj samodzielnie.
masa ziemi-5,97...
promień-6,38...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T19:06:33+01:00
2009-11-20T23:46:33+01:00
Zadanie 1.

a = Δv/t
s = v0t + ½at²
s = v0t + ½Δvt
s = t(v0 + ½Δv)
t = s / (v0 + ½Δv)
t = 300m / ( 10m/s + 5m/s) = 300 / 15 = 20s
a = Δv/t
a = 10m/s / 20s = 0,5m/s²

Odp. Czas ruchu - 20s, przyspieszenie - 0,5m/s²

Zadanie 2.
a = v/t
s = ½at²
a = v/t
s = ½ × v/t × t²
s = ½vt
v = 2s/t
v = 12×2 / 2,5 = 24 / 2.5 = 9,6m/s
a = v/t
a = 9,6 / 2,5 = 3,84m/s²
F = am
F = 3,84m/s² × 5000kg = 19200N = 19,2kN

Odp. Początkowa szybkość auta to 9,6m/s, a średnia siła hamowania wynosi 19,2kN.

Zadanie 3.
Pierwsza prędkość kosmiczna jest stałą dla danej planety i określona jest wzorem:

v = √(GM/R)

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi wynosi ok. 7,91km/s.