Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T22:55:14+01:00
1. odezwa „Figi” w sprawie odczytu nauczyciela – niezgoda na zakłamanie historii i szkalowanie Kościoła katolickiego,

2. wezwanie dyrektora gimnazjum na pomoc w rozstrzygnięciu sprawy,

3.ujawnienie prawdy o niekonsultowaniu się Waleckiego z klasą – samotny głos Marcina Borowicza,

4. ukaranie „Figi”, rzucającego nienawistne spojrzenia ku Borowiczowi.

5.pojawienie się w klasie siódmej nowego ucznia z Warszawy,

6. domysły na temat przyczyn wydalenia Zygiera ze szkoły
i ostrożność w relacjach z nadzorowanym i wywyższającym się kolegą,

7.rozmowa profesora Sztettera z Zygierem i prośba o recytację jakiegoś polskiego utworu,

8.niezwykle patetyczna i wzruszająca chwila deklamacji Reduty Ordona przez Zygiera

9.początek świadomości narodowej wśród uczniów.

10.zorganizowanie osobnego pomieszczenia w Starym Browarze przez Mariana Gontalę

11. tajne spotkania coraz szerszej grupy gimnazjalistów w celu czytania zakazanych lektur literatury polskiej i światowej,

12.przemiana Marcina Borowicza pod wpływem głównie lektury Mickiewicza i rozmów o historii Polski z Zygierem.

13.napotkanie inspektora Majewskiego, chcącego wyszpiegować kryjówkę patriotów,

14.obrzucenie Majewskiego błotem przez Marcina, pragnącego zemścić się za wszystkie lata kłamstw i krzywd doznanych w rosyjskiej szkole,

15.ostrzeżenie kolegów o niebezpieczeństwie nakrycia przez Majewskiego i policję,

16.daremne poszukiwania kryjówki zbuntowanych przez nauczyciela i władze.

17.pierwsze zauroczenie Marcina,

18.milczące spotkania Marcina i Anny w ogrodzie

19.wymowne spojrzenie niedostępnej dotąd Anny w kierunku adoratora i początek wielkich nadziei Marcina,

20.odwiedziny w upadającej stancji u pani Przepiórkowskiej,

21.ostatnia rozmowa z rozgoryczonym i zawiedzionym życiem radcą Somonowiczem.


lub1) Opowieść adiutanta o przebiegu bitwy.
a)Wygląd wojska rosyjskiego nacierającego na redutę.
2Wygląd bronionej przez Polaków reduty Ordona.
2.)wybuch granatu.
4)Lot kuli
5)Ironiczna wypowiedź o rosyjskim carze.
6)Klęska reduty i jej obrońców.
7.Śmierć bezbronnego rycerza.
8).
Rozmowa między gen. a adiutantem
a) zejście do lochów Ordona po amunicję.
b)wysadzenie składów.
9)Obraz zniszczonej reduty rozjemcza mogiła
10)Poetycka refleksja o uniwersalniej wymowie :
a)heroizacja Ordona
b) przestroga przed skutkami despotyzmu i dumy .
157 3 157