Odpowiedzi

2009-11-20T19:31:25+01:00
MEZOPOTAMIA
Sumerowie
4000-XXVI – państwo Sumerów
XXV – najazd Akkadów na Sumerów
XX – najazd Amorytów na Akkadów

Babilon
1728-1686 – rządy Hammurabiego
XVI – upadek Babilonu

Asyria
1748-1716 – Samshi-Adad Wlk.Państwo Asyryjskie
667 – Asurbanipal podbija Egipt
648 – Asurbanipal podbija Babilonię
612 – pokonanie Asyrii; zniszczenie Niniwy przez Medów
598 – Nabuchodonozor wkroczył do
Jerozolimy

Persja
559 – Cyrus Wielki w Persji
539 – Cyrus Babilonie
525 – Kamdyzes zajął Egipt
522-486 – Dariusz I
VII-VI - Zoroaster

EGIPT
4000 - hieroglify
2850-2150 Stare Państwo
2850 – zjednoczenie państwa przez Menesa
2150-2050 I Okres Przejściowy
2050-1780 Średnie Państwo
XVIII – najazd Hetytów
1780-1550 II Okres Przejściowy
1550-1075 Nowe Państwo
XIV – Amen-Chotep IV
1286/5 – bitwa hetycko-egipska pod Kadeszem
1075-332 Okres Późny

INDIE
5000 – Mohendżodara i Harappa
1700-1500 – najazd Ariów
1950r – zniesienie systemu kastowego
VI-V w. Budda

CHINY
5000 – osadnictwo
221-210 – Szy-Chuang-Ti
213 – zniszczenie pism myślicieli chińskich
VI-V – Konfucjusz i Lao-Tsy


IZRAEL
1220 – Żydzi w Kanaanie
1000 – powstanie Izraela Saul
1030-975 – król Dawid
985-935 – król Salomon
598 – najazd Nabuchodonozora
586 – II najazd dochodzi do Judei
66-70ne – wielkie powstanie żydowskie

FENICJA
3000 – ludność semicka
1000 – kolonizacja fenicka
814 – założenie Kartaginy

KULTURA MINOJSKA I MYKEŃSKA
6100 – zabytki z neolitu
2100-1750 – ogromne kompleksy pałacowe: Knossos i Faistos
1700 – jakaś klęska żywiołowa
1700-1500 – rozkwit kultury
1500 – wybuch wulkanu na Terze; częściowe zniszczeni Krety
1450 – najazd Achajów
1250 – najazd Dorów
1200 – ludy morskie