Odpowiedzi

2009-11-20T19:51:47+01:00
Na mocy traktatu wersalskiego utworzono międzynarodową organizację- Ligę Narodów. Jej głownym celelm było zapewnienie pokoju, zapobieganie wojnom i rozwój współpracy międzyanrodowej. Pańtswa członkowskie były zobowiązane do pokojowego rozstrzygania sporów. Optymizm związany z działalnoscią Ligi Narodów miał jednak kruche podstawy. Zbyt wiele państw nie akceptowało nowego porzadku. Niemcy uważali, że potraktowano ich zbyt surowo. Dlatego głównym celem ich polityki zagranicznej stało się przekreślenie postanowień traktatu wersalskiego. nowej sytuacji międzynarodowej nie akceptowała również bolszewicka Rosja. nawet wśród zwycięzców panowało niezadowolenie. Włosi czuli sie pokrzywdzeni, ponieważ-ich zdaniem-przypadły im w udziale zbyt małe nabytki terytorialne. Ententa obiecywała im znaczne większe połacie ziemskie nad Adriatykiem. Znaczenie Ligi umniejszał równiez fakt, iż nie przystąpiły do niego Stany Zjednoczone. Odsunęły sie one od spraw europejskich, chociaz to właśnie prezydent Wilson był jej założycielem, tzn. Ligi Narodów. Wykorzystanie nauki i techniki dla celów wojskowych zachwiało przekonaniem, że dzięki rozwojowi cywilizacyjnemu ludzkość będzie szlachetniejsza i mniej skłonna do barbarzyństwa. Omówione problemy spowodowały, ze pokój wersalski okazał się krótkotrwały - przetrwał zalednie 20 lat.
1 1 1
2009-11-20T19:52:02+01:00
Liga narodów stała się bezradna , ponieważ nie mogła zapobiec konfliktu w europie , a miała chronić pokój na świecie i w europie .
1 1 1