3. Zależności między poniższymi wielkościami x i y można opisać wzorem y=ax. Poniżej opisano współczynnik a i argument funkcji. Opisz Słowami wielkość y.

a) a-liczba cukierków do podziału
x-liczba dzieci
y-...................................

b) a-wysokość wieży kolcków
x-liczba jednakowych klocków
y-...................................

c) a-długość trasy przebytej rowerem
x-prędkość roweru
y-...................................

d) a-Objętość ostrosłupa
x-pole podstawy ostrosłupa
y-...................................

e) a- odległość miedzy dwoma miejscowościami A i B ( w Kilometrach)
b- czas przejazdu od miejscowości A do B ( w Godzinach)
y- ...................................

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T19:18:44+01:00
A) y - ilość cukierków przypadających na jedno dziecko
b) y - wysokość jednego klocka
c) y - czas potrzebny do przebycia trasy
d) y - trzykrotność wysokości ostrosłupa
e) y - prędkość (km/h)
25 4 25
2009-11-20T19:21:25+01:00
A)y-ile cukierków na jedną osobe
b)y-ilość klocków w wieży
c)y-czas przebytej drogi
d)y-długość wysokości ostrosłupa
e)y-prędkość przejazdu od miejscowości A do B (w km/h)
8 3 8
2009-11-20T19:26:12+01:00
A) y - liczba cukierków jakie dostanie jedno dziecko
b) y - ilość klocków
c) y - czas w jakim rower przebędzie tą trasę
d) y - wysokość ostrosłupa
e) y - szybkość z przejedzie sie drogę z miejscowości A do B
3 3 3