Odpowiedzi

2009-11-20T19:13:45+01:00
Http://www.historia.terramail.pl/opracowania/nowozytna/polska-rosja_w_xvii_w.html - może coś w tym być ;)
2009-11-20T19:15:50+01:00
Traktat pokojowy podpisano w Rydze dnia 18 marca 1921r.
2009-11-20T19:19:24+01:00
Dnia 18 maja 1921r. podpisano pokój w stolicy Łotwy - Rydze. Ustalono polsko-radziecką granicę na linii Dźwina-Słucz-Korzec-Ostróg0Zbrucz ( do granicy z Rumunią ). Do Polski miała należeć zachodnia Białoruś, Polesie, Wołyń, Galicja Wschodnia oraz część Podola. Obydwie strony zagwarantowały prawa mniejszościom narodowym. Zapowiedziano też amnestię więźniów politycznych. Rosja i Ukraina Radziecka zobowiązały się zwrócić Polsce wszystkie zbiory muzealne, archiwalne i biblioteczne wywiezione po 1772 r. Natomiast z tytułu udziału Polaków w życiu gospodarczym byłego Imperium Rosyjskiego miano wypłacić 30 mln rubli w złocie oraz zwrócić urządzenia przemysłowe i kolejowe na sumę 29 mln.