Jacek huśta sie na linie> Odległość A i B pomiędzy położeniami maksymalnego wychylenia w prawo i w lewo przebywa w czasie 1,5s. Oblicz:
a)okres drgań Jacka na linie
b) częstotliwość tych drgań

(proszę aby w rozwiązaniu znalazły się: dane, szukane, komentarz, rozwiązanie i odpowiedź)

1

Odpowiedzi

2009-11-21T02:46:29+01:00
Dane:

t1 = 1.5s - czas w którym Jacek przebywa odległość pomiędzy położeniami maksymalnego wychylenia (A oraz B)

Szukane:

T =? - okres drgań
f = ? - częstotliowość drgań

Komentarz:

Okres drgań to czas, w którym ciało po wykonaniu pełnego cyklu ruchu drgającego powraca do pozycji początkowej, z której rozpocznie cykl kolejny.

Jacek wykona pełny cykl po przebyciu drogi z A do B oraz z powrotem: z B do A. Jacek porusza się ruchem harmonicznym, zatem czas powrotu (droga z B do A) będzie równy czasowi przebycia drogi z A do B.

Częstotliwość drgań f z definicji jest odwrotnością okresu drgań T.

Rozwiązanie:

T = 2 * t1
T = 2 * 1.5s
T = 3s

f = 1/T
f= 1/(3s)
f = 1/3 Hz = 0.3(3) Hz

Odpowiedź:

Okres drgań Jacka na linie wynosi 3 sekundy, a częstotliwość tych drgań wynosi 1/3 Hertza.
31 4 31