Maszynka elektryczna pracująca ze sprawnością 50% zagotowała 1 litr wody o temp. początkowej 20C w czasie 20 min.
Oblicz:
a) pracę wykonaną przez maszynkę
b) moc maszynki (wzór P=W/t)
c) natężenie prądu płynącego przez maszynkę (I=P/U)
d) ładunek, który przepłynął w tym czasie (q= I*t)
wzór na sprawnośc n= praca otrzymana/ praca dostarczona *100%

1

Odpowiedzi

2009-11-20T21:31:58+01:00
Dane
η=50%
m=1000g=1kg
T1=20 stopni
T2=100 stopni
t=20min=1200s
W,P,I,q-?
cw=4200J/(kg*stopień)
a)
Q=cw*m*(T2-T1)=4200*1*80=336000J=336000Ws
η=Q*100%/W
W=Q*100%/η=336000*100/50=672000Ws=672kWs - jest to praca wykonana przez maszynkę
b)W=P*t
P=W/t=672000/1200=560W
c) natężenie prądu, niestety za mało danych, przyjąłem U=230V
P=U*I
I=P/U=560/230=2,43A
d)
q=I*t=2,43*1200=2916As=2916C
10 5 10