Na podstawie tekstu źrodłowego odpowiedz na pytania
Najazd Kserksesa
W roku 480p.n.e. Kserkses na czele potężnej armi wkroczył do grecji i po przejsci przezTessalię dotarł dp Termopil.Pod Termopilami połaczone siły greckie próbowały powstrzymac jego marsz.Do legendy przeszła bohaterska pistawa Spartan pod wodzą Leonidasa.Po przejściuprzez Termopile armia Kserksesa zajełacała środkowa Grecje wraz z Atenami jednak w bitwie morskiej pod Salaminąponiosła pierwszą powazna kleske .Wobec tych niepowodzeń na wieśc o niepokojach w głebi państwa Kserkses przekazał dowództwo Mardoniosowi a sam powrócil do Persji.Armia Mardoniosa została rozbita pod Platejami w roku 479.p.n.e. i wojna przeniosła sie do Azji Mniejszej gdzie z różnym natężeniem trwała do 446 roku. Walki z Persami bardzo szybko staly sie dla grekow wydarzeniem niemal mitologicznym porownywanym z wojna trojańska.Nawetb po upływie dwóch i pół tysiąca lat wydarzenia te mają dla nas swój wymboliczny wymiar jako moment zwrotny w dzuejach cywilazacji europejskiej. Walka z najazdem Kserksesa przyczyniła sie do umocnienia poczucia jedności wśród Greków ale ukazała też z cała siła jak głębokie są podziały w świecie greckim i jak trudno przekonac wszystkich o potrzebie współdzialania nawet w obliczu tak wielkiego niebezpieczeństwa.Kserkses buduje most przez Hellespont
Herodot,Dzieje ks.II 33-34 Tekst w jezyku greckim

Tymczasem Egipcjanie i Fenicjanie rzucili przez Hellespont z Azju do Europy.Z Chersonezu nad Hellespontem wybiegu ku morzu skaliste wybrzeże naprzeciw Abydos. na to wieć wybrzeżę zdążajac z Abydos ci którym to poruczono budowali mosty jeden Fenicjanie za pomocą lin z białego lnu drugi Egipcjanie z lin papirusowych.A jest 7 stadiów z Abydos do przeciwległego wybrzeżą ok1,2 km.Kiedy już rzucono most przez cieśninę morską nadeszła wielka burza która wszystko rozbiła i rozerwała.Kserkses był głęboko dotknięty tą wiadonością i rozkazał wymierzyć Hellespontowi 300 batów oraz spuścić do morza pare kajdanów co więcej słyszałem że równocześnie wysłał katów aby Hellespont napiętnowali rozpalonum żelazem,Wkażdym razie przekazal chłoszczącym wypowiadac te barbarzyńskie i zuchwałe słowa "Gorzka wodo nasz pan wymierza ci tę karę boś go skrzywdziła nie doznawczy od niego żadnej krzywdy.I król Kserkses przejdzie cię czy chcesz czy nie chcesz,Tobie zaś słusznie żaden człowiek nie składa ofiar bos jest zamuloną i słoną rzeką." W ten sposób polecił ukarać morze a tym którzy mieli nadzór nad budową mostów na Hellesponcie uciąć glowy.


Praca z tekstem źródłowym napisz wypracowanie odpowiadajac na pytania:
1Jaki to rodzaj żródła?( pisane czy nie pisane posrednie czy bezposrednie
2,Gdzie i kiedy ono powstało?
3.Kto jest autorem a kto adresatem?
4,Jaki był cel wydania źródł?
5.Czy autor był kompetentny czy nie?
6.Czy chciał powiedziec prawde?

Prosze o napisanie wypracowania na co najmniej strone kartki a4 i odpowiedz na wszystkie pytania

1

Odpowiedzi

2009-11-22T11:14:47+01:00
Most przez hellespont-zrodło pisanae
bitwa pod termopilami -zrodlo bezpośrednie

2.Powstało ono w I połowie V w.p.n.e w starożytnej Grecji
3.Autorem opisu bitwy pod Termopilami był spartiata Pauzaniusz ranny podczas bitwy Salaminą naoczni świadkowie Most przez Hellespont autorem był Herdot który w "Dziejach" opisał historię starożytnej Hellady - odbiorcami są starożytni Grecy a także my.
4.celem wydania źródła było przetrwanie pamięci o bohaterstwie starożytnych greków a Most przez Hellespont był opisem pychy i chciwości Kserksesa
5.Autor był kompetentny
6.Autor chciał powiedzieć prawdę. Opisują heroiczne czyny greków .