PILNE!!!!
Zaprojektuj doświadczenie w wyniku którego otrzymasz wodorotlenek ołowiu (II) mając do dyspozycji dowolne odczynniki chemiczne i sprzęt labolatoryjny. Narysuj schemat doświadczenia , napisz obserwacje i wnioski wraz z równaniem reakcji przedstawionym w formie cząsteczkowej i jonowej.


JAK NAJSZYBCIEJ PILNE!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-20T22:17:25+01:00
Miałem już to zadanie zrobić parę godzin temu, ale jakoś mi się nie chciało :D.

Więc tak. Narysuj sobie próbówkę. Na dnie zaznacz, że jest tam chlorek ołowiu (II). Zrób strzałkę do próbówki i nad nią napisz "wodorotlenek sodu" lub "NaOH".

Obserwacje: reakcja przebiega dosyć spokojnie. Powstaje osad.

Równanie reakcji (forma cząsteczkowa)
PbCl₂ + 2 NaOH → Pb(OH)₂ (strzałka w dół, dlatego, iż jest to osad) + 2 NaCl

Jonowa:
Pb⁺² + 2 Cl⁻ + 2 Na⁺ + 2 OH⁻ → Pb(OH)₂ + 2 Na⁺ + 2 Cl⁻

Skrócona jonowa:
Pb⁺² + 2 OH⁻ → Pb(OH)₂