Zad 1
Postanowiono wysadzić drogę wierzbami. Jeżeli na każdych 7 metrach posadzić 2 wierzby , to zostanie 118 wierzb; jeżeli posadzić na tej przestrzeni po 3 wierzby, to zabraknie 120 wierzb.Ile wierzb przygotowano do sadzenia i jak długa jest droga ?
zad 2
Robotnik kopał dół.Na zapytanie przechodnia, jak głęboki będzie dół, odpowiedział: "Mam wzrostu 1m 80 cm.Gdy wykopię dół do końca, moja głowa będzie o tyle poniżej powierzchni ziemi, o ile teraz, gdy już wykopałem połowę głębokości dołu jest powyżej niej". Jaka będzie głębokość dołu ?

1

Odpowiedzi

2009-11-20T19:51:36+01:00
Zad2. 1,80m=180cm

1/2*180=90
180+90=270cm

odp. głebokość dołu bedzie miała 270 cm
1 1 1