Odpowiedzi

2009-11-20T20:01:27+01:00
Tabelka.
Po jednej stronie:
Spartańska Polis:
1.Rządy ofcjalne sprawowali ludzie,jednak tak naprawdę rządziła rada straszych-geruzja
2.Wszyscy obywatele mięli prawo głosu
3.Niewolnicy pracowali na roli i byli poddani swojemu panu.
4.Cudzoziemcy nie mięli prawa głosu

Po drugiej:
Demokracja ateńska:
1.Rządy sprawowali ludzie
2.Prawo głosu mięli tylko mężczyźni
3.Niewolnicy byli wykorzystywani do prac na rzecz państwa
4.Cudzoziemcy nie mieli prawa głosu

Myślę że lepszy ustrój polityczny był w Sparcie gdyż był on lepszy i korzystniejszy dla ludzi.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T20:13:36+01:00
SPARTA:
- państwo oligarchiczne
-kontrolę nad królami sprawowali eforowie
-dwaj królowie; w razie wojny jeden prowadził armię, drugi pozostawał w kraju
-pełnie praw politycznych posiadali wyłącznie spartiaci płci męskiej, którzy ukonczyli 30 rok życia
-decydującą rolę odgrywali eforowie- finanse, sądownictwo, kontrola królów
-geruzja była początkowo organem doradczym, później stala się sądem w sprawach karnych; jej członkowie musieli mieć ukończone 60 lat, byli wybierani dożywotnio przez apellę
-apella przyjmowała badź odrzucała wnioski poddane pod głosowanie; zbierała się raz w miesiacu; udział w apelli mogli wziąć wyłacznie spartiaccy mężczyźni powyżej 30 roku życia
ATENY:
A) KRÓLESTWO
-Tezeusz tworcą pierwszego polis
-po smierci ostatniego króla władzę objeli arystokraci- eupatrzydzi
B)ARYSTOKRACJA
-pierwszym prawodawcą Aten był Drakon
-Solon przeprowadził reformę ustroju Aten-594 r.p.n.e.
- najwyższymi urzędnikami byli archonci- 9 wybierani na rok
-reforma Solona podzieliła obywateli na 4 klasy majatkowe, utworzył Sad Ludowy i Radę Czterystu
-areopag składał sie z dożywotnich członków, byłych archontów
-Areopag strzegł praw i obyczajów
C)TYRANIA
-560 r. - władzę zdobył tyran Pizystrat
-wprowadził ulgi podatkowe dla najubozszych i był mecenasem sztuki
-510 r obalono tyranię
D)DEMOKRACJA
-Klejstenes przeprowadził reofrme ustroju-początek demokracji ateńskiej
-wprowadził nowy podział administracyjny kraju
-ludność podzielono na 10 fylli lokalnych i 100 demów, czyli gmin
-Zgromadzenie Ludowe-obradowało 40 razy w roku, mogli brać w nim udział obywatele powyzej 25 roku życia
-ustanowiono kolegium dziesieciu strategów, którzy sprawowali władzę wojskową
-Rada Pięciuset-podzielona na 10 wydziałów, zajmował sie sparwami zagranicznymi
-sąd skorupkowy- ostracyzm